Szkolenia z zakresu przetwórstwa

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza wraz z Regionalnym Sekretariatem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich województwa podlaskiego realizuje operację pn. „Małe przetwórstwo szansą na rozwój lokalny”. W ramach operacji odbędą się 4 jednodniowe szkolenia z elementami warsztatu:

Szkolenia z zakresu przetwórstwa mleka na poziomie gospodarstwa rolnego

 4 października 2017r.

dla mieszkańców powiatu: monieckiego, sokólskiego,
białostockiego

11 października 2017r.

dla mieszkańców powiatu: grajewskiego, kolneńskiego,
łomżyńskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego

Szkolenia z zakresu przetwórstwa mięsa na poziomie gospodarstwa rolnego

18 października 2017r.

dla mieszkańców powiatu: sejneńskiego,
augustowskiego, suwalskiego

19 października 2017r.

dla mieszkańców powiatu: siemiatyckiego, bielskiego,
hajnowskiego

         Tematem szkoleń będą:

 

– rodzaje i systemy sprzedaży surowców i żywności z gospodarstwa, uwarunkowania ekonomiczne, prawne i organizacyjne,

– ogólne uwarunkowania  uruchamiania małego zakładu przetwórczego, zagadnienia marketingu, reklamy i promocji produktów żywnościowych, możliwości pozyskania środków na wsparcie działalności przetwórczej,

– technologie przetwarzania mięsa i mleka, zagrożenia w przetwórstwie żywności, charakterystyka surowca i dobór do kierunku przerobu, znakowanie produktów żywnościowych,

– przykłady rozwiązań technologicznych i zastosowania urządzeń w przetwórstwie mięsa i mleka,

– prezentacja procesu produkcyjnego – produkcja wędlin oraz produkcja sera podpuszczkowego.

 

Szkolenia skierowane są do mieszkańców obszarów wiejskich województwa podlaskiego zainteresowanych podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego (łącznie 60 osób, z czego min. 50 % stanowić muszą osoby do 35 roku życia mieszkający na obszarach wiejskich).

Zapewniamy dojazd na szkolenie, serwis kawowy i obiadowy oraz materiały szkoleniowe.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU!

    

Wszystkich zainteresowanych współpracą z KSOW zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stroniewww.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej ksow.pl