Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

wpis w: Aktualnosci2 | 0

We wtorek (19.09.2017 r.) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbyło się posiedzenie Zespołu Doradczego do spraw Rozwiązywania Problemów Wsi działającego przy Wojewodzie Podlaskim. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył wicewojewoda podlaski Jan Zabielski. Podczas spotkania omówiono aktualną sytuację w województwie związaną z występowaniem choroby afrykańskiego pomoru świń, w tym wdrażanie programu bioasekuracji oraz realizację odstrzału sanitarnego dzików. Przedstawiono również rozwiązania pomocowe dla gospodarstw, które rezygnują z dalszej produkcji trzody chlewnej oraz wpływ zmniejszenia pogłowia trzody chlewnej na rynek zbóż. W trakcie spotkania poruszano kwestie związane z liczebnością i potrzebą dalszej redukcji dzików w województwie, pilną potrzebą zmian aktów prawnych, potrzeba grodzenia granicy wschodniej, zwiększenia dofinansowania niektórych przedsięwzięć związanych z wprowadzanymi ograniczeniami. Ze spotkania zostaną sformułowane wnioski i przekazane do odpowiednich resortów.

 

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

Posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Rozwiązywania Problemów Wsi

 

Źródło:

http://www.bialystok.uw.gov.pl/