Wystąpienie do KRIR z wnioskiem o wystąpienie do MRiRW i podjęcie działań w celu utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw dotkniętych patogenami w produkcji

wpis w: Wystąpienia | 0

Wystąpienie