Dożynki i Piknik wieprzowy w Perlejewie

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Tegoroczne Dożynki Diecezjalno-Wojewódzkie odbyły się 9 września w Perlejewie. Po raz pierwszy wojewódzkie Święto Plonów organizowane przez Marszałka Województwa Podlaskiego połączone zostały z Dożynkami Diecezji Drohiczyńskiej. Organizatorami byli  w tym roku zarówno marszałek województwa Jerzy Leszczyński, jak również Ks. Bp Prof. Tadeusz Pikus.

Uroczystości rozpoczęły się od Liturgii w Cerkwii św. Mikołaja w Grodzisku, pod przewodnictwem Metropolity Warszawskiego i całej Polski Abp. Sawy. Dary ołtarza  z Podlaskiej Izby Rolniczej wręczali: Wiceprezes PIR Marek Siniło, Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Hajnówce- Piotr Stocki,delegat z Rady powiatowej PIR w Siemiatyczach Pan Szumski Wieczysław oraz Irena Iwanowska- Pracownik  PIR. Msza katolicka odprawiona została w plenerze na placu tuż obok Kościoła pw. Przemienienia Pańskiego w Perlejewie. Dary ołtarza  z Podlaskiej Izby Rolniczej wręczane były przez Prezesa Grzegorza Leszczyńskiego oraz członka Zarządu  Witolda Grunwalda. Mszy św. przewodniczył biskup drohiczyński Tadeusz Pikus. Poczet Sztandarowym Podlaskiej Izby Rolniczej reprezentowali delegaci Rady Powiatowej PIR w Siemiatyczach Andrzej Koc, Adam Wisłocki, Bogdan Twarowski.

 

Podczas tegorocznego Święta Plonów nie zabrakło tradycyjnego dzielenia się chlebem, pięknych wieńców dożynkowych, konkursów z nagrodami, przygotowanych przez wystawców. Na początku części oficjalnej uroczystości przedstawiono tegorocznych starostów dożynkowych, którymi zostali Barbara i Jacek Żero oraz Joanna i Krzysztof Korol. Starostowie dożynkowi przekazali chleb Marszałkowi Województwa Podlaskiego, który następnie przełamał się chlebem z uczestnikami uroczystości.

Na uroczystości dożynkowe przybyli przedstawiciele rządu i parlamentu, samorządowcy    i politycy, duchowni prawosławni i katoliccy oraz główni bohaterowie święta – rolnicy  z województwa podlaskiego, warszawskiego i lubelskiego (z terenu diecezji drohiczyńskiej). Można było wśród gości zauważyć Władysłąwa Kosiniaka-Kamysza, szefa PSL, Marka Sawickiego, byłego ministra rolnictwa, Jacka Boguckiego, obecnego wiceministra rolnictwa, Jana Zabielskiego, wicewojewodę podlaskiego, Stefana Krajewska, członka zarządu województwa, radnych wojewódzkich oraz starostów siemiatyckiego, monieckiego  i bielskiego.

Abp. Sawa odznaczył Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego Orderem Św. Marii Magdaleny II stopnia.

Przyznane również zostały odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”, które 24 osobom przyznał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. otrzymali je: Barańczuk Jerzy, Bondarczuk Sławomir, Bujno Bożena, Giedrojć Romuald, Gorochowicz Tomasz, Kalinowski Wiesław Feliks, Koc Andrzej, Korol Krzysztof, Krzyżanowski Paweł, Kulesza Adam, Lasota Marcin, Łagoda Krystyna, Malinowski Marian, Przystupa Andrzej, Puczyński Jan, Putko Aleksander, Sokołowski Krzysztof, Stocki Aleksander, Szajkowski Andrzej, Twarowski Bogdan, Uchan Kamil, Wisłocki Adam, Zalewski Zbigniew, Żero Jacek.

Z rąk Prezesa Podlaskiej Izby Rolniczej Grzegorza Leszczyńskiego listy gratulacyjne za wieloletnią współpracę oraz zaangażowanie w działania na rzecz rolników z powiatu siemiatyckiego otrzymali: Mirosław Tołwiński – Powiatowy Lekarz Weterynarii  w Siemiatyczach, Witold Twarowski – Kierownik Bira Powiatowego ARiMR w Siemiatyczach, Anna Szeryńska – Kierownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Siemiatyczach, Teresa Klepacka- Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Siemiatyczach oraz Aneta Arasimowicz – Kierownik Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Siemiatyczach.

Podczas nabożeństw oraz podczas przejazdu na plac przy kościele można było podziwiać wieńce dożynkowe. Specjalna komisja oceniła je i wybrała najładniejsze.

konkursie na najpiękniejsze wieńce dożynkowe, w kategorii wieńców tradycyjnych nagrody otrzymali:

I miejsce – wieniec z miejscowości Sawice Dwór

II miejsce – wieniec z miejscowości Knychówek

III miejsce – wieniec Zespołu Nowina z gminy Mielnik

W kategorii wieńców współczesnych nagrodzone zostały wieńce:

I miejsce – wieniec z miejscowości Sarnaki

II miejsce – wieniec z miejscowości Zembrów

III miejsce – wieniec Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim

Zdaniem oceniającej wieńce komisji zostały wykonane z materiałów według dawnej polskiej tradycji, a współczesne – dodatkowo wyróżniają się ciekawymi kompozycjami z atrybutami religijnymi i patriotycznymi.

Wśród wystawionych wieńców dożynkowych nie mogło zabraknąć również przygotowanego własnoręcznie przez Barbarę i Piotra Stockich, Helenę i Annę Łukszę oraz Olgę Weremiejuk wieńca Dożynkowego Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Hajnówce. Za wieniec serdecznie dziękujemy i doceniamy pracę jaka została włożona w jego wykonanie.

Podczas uroczystości dożynkowych wręczone zostały Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego. Decyzją Zarządu Województwa Podlaskiego Odznaka Honorowa Województwa Podlaskiego została przyznana:

– Krzysztofowi Radziszewskimu, Wójtowi gminy Gminy Perlejewo;

– Janowi Zalewskiemu, Staroście Powiatu w Siemiatyczach;

– Wojciechowi Borzym, Burmistrzowi Miasta Drohiczyn, inicjatorowi założenia Stowarzyszenia LGD „Tygiel Doliny Biebrzy”, Prezesowi Podlaskiego Stowarzyszenia Gmin;

– Mirosławowi Angielczykowi, Właścicielowi firmy „Dary Natury” a także „Ziołowego Zakątka” i Ośrodka Edukacji Przyrodniczej, w którym szkoli młode pokolenia zbieraczy ziół;

– Sergiuszowi Martyniukowi, właścicielowi firmy Pronar Narew, największego obecnie w kraju i liczącego się w Europie producenta ciągników, maszyn rolniczych i komunalnych i kół tarczowych, zatrudniającego ok. 1800 pracowników.

O przyznanie wszystkich tych Odznak wnioskował Jerzy Leszczyński Marszałek Województwa Podlaskiego.

Odbyło się również podsumowanie konkursu „Żniwa mogą być bezpieczne”. Pierwszą nagrodę, ufundowaną przez Marszałka Województwa Podlaskiego za najbardziej bezpieczne gospodarstwo zdobył Paweł Radziszewski z miejscowości Twarogi Wypych w gminie Perlejewo. Druga nagroda, ufundowana przez OIP Białystok trafiła do Zdzisława Łempickiego z miejscowości Lubieszcze, gmina Brańsk, a trzecia, ufundowana przez OR KRUS Białystok – do Pawła Sugiero z miejscowości Krupice w gminie Siemiatycze.

Komisja w czasie tegorocznych żniw przeprowadziła 321 wizytacji prac polowych i transportu płodów rolnych, w których uczestniczyło 403 rolników i członków ich rodzin.

Uhonorowani laureaci konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”: Państwo Maria i Jan Wojtkowscy – zajęli III miejsce w etapie wojewódzkim konkursu.

Kolejna związana z nagrodami i odznaczeniami część uroczystości była związana z plebiscytem Gazety Współczesnej – „Strażak PSP 2017 roku, Strażak OSP 2017 roku oraz Jednostka OSP 2017 roku. Plebiscyt trwał do końca sierpnia a zwycięzców wybrali czytelnicy.

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Strażak PSP 2017 roku” został sekcyjny Błażej Masiewicz.

Miejsce II w plebiscycie „Strażak PSP 2017 roku” zajął strażak Michał Chałko.

III miejsce w plebiscycie w kategorii „Strażak PSP 2017 roku” przypadło starszemu sekcyjnemu Emilowi Kobusowi ( nagrodę w jego imieniu odebrał Komendant jednostki PSP                   w Bielsku Podlaskim Waldemar Kudrewicz).

Zwycięzcą plebiscytu w kategorii „Strażak OSP 2017 roku” został Tomasz Szcześniak.

Laureatem miejsca II w plebiscycie w kategorii „Strażak OSP 2017 roku” został Grzegorz Kisiel.

Laureatem miejsca III w kategorii Strażak OSP Roku 2017 został Mateusz Hodun.

Natomiast tytuł Jednostki OSP Roku 2017 otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna z Brańska.

Gratulacje wszystkim nagrodzonym złożył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński.

Wydarzenia związane z dożynkami uzupełniały występy zespołów folklorystycznych, atrakcje związane z wystawą płodów rolnych, stoiska przedsiębiorców i instytucji związanych z rolnictwem, degustacje regionalnych produktów, stanowisko „zdrowotne”, gdzie można zmierzyć ciśnienie i poziom cukru, pokazy ratownictwa medycznego, występy zespołów ludowych, plebiscytu „Strażak Roku” (org. Polskapress), konkursu na najpiękniejsze stoisko Dożynek i wiele innych. A zwieńczeniem wieczoru w Perlejewie był koncert Janusza Laskowskiego.

Podczas Dożynek Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała Piknik Wieprzowy sfinansowany ze środków finansowych Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

W czasie imprezy zaprezentowaliśmy produkty z polskiego mięsa wieprzowego. Tego dnia – powodzeniem cieszyły się pierogi z mięsem, kaszanka, babka ziemniaczana z mięsem wieprzowym, bigos z mięsem wieprzowym, karkówka, kiełbasa biała, zupa pieczarkowa   z pulpetami mięsnymi, kartacze, szaszłyki oraz kiszka ziemniaczana z mięsem wieprzowym. Nie zabrakło również obfitujących w nagrody  konkursów,  loterii fantowych  dla dzieci                    i dorosłych. Imprezie towarzyszyły nieustanne degustacje oraz  inne ciekawe atrakcje, m.in. koncerty zespołów Małe Podlasie, KGW Łupianka Stara, KGW  Studzianki.

Podczas Pikniku rozdawane były ulotki i materiały promujące produkty oraz potrawy z mięsa wieprzowego. Ponadto była wyświetlana prezentacja pt. „Polskie Smaki czyli wszystko, co warto wiedzieć o wieprzowinie”

Celem pikniku było promowanie wśród konsumentów spożycia mięsa wieprzowego  i jego przetworów poprzez zwiększenie udziału spożycia mięsa wieprzowego w codziennej diecie.

Za pomoc przy organizacji Pikniku Wieprzowego, dekoracji stoiska serdecznie dziękujemy: Państwu Bogdanowi i Dorocie Twarowskim, Jolancie Wielgat, Irenie Iwanowskiej, Joannie Raś, Waldemarowi Janczulewicz, Annie Kobus oraz wszystkim pracownikom Podlaskiej Izby Rolniczej, którzy tego dnia byli obecni w Perlejewie.

 

 

Agnieszka Artemiuk