Planowana zmiana terminu składania wniosku o rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń

wpis w: Aktualnosci2 | 0

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015—2018 (Dz. U. poz. 517, z 2016 r. poz. 679 i 1153 oraz z 2017 r. poz. 1378) zaproponowana jest zmiana terminu składania przez posiadacza zwierząt wniosku o przyznanie rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń. Termin ten został wydłużony z dnia 15 września 2017 r. do dnia 31 października 2017 r.

MRiRW uzasadnia potrzebę zmiany terminu liczbą złożonych do dnia 14 sierpnia 2017 r. oświadczeń oraz koniecznością wydłużenia okresu przewidzianego na kontrole gospodarstw i wydanie decyzji.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z uwagi na ważny interes społeczny.

Przypomnijmy, że zgodnie z ww. rozporządzeniem posiadacze zwierząt utrzymujący świnie na obszarze wskazanym w tym rozporządzeniu zobowiązani zostali do dostosowania swoich gospodarstw do wymagań dotyczących bioasekuracji lub złożenia oświadczenia o braku spełnienia tych wymagań. Producentom, którzy złożyli oświadczenia przysługuje odszkodowanie za ubite świnie i rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń.

Źródło:

Home
kzp-ptch.pl