Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnie

wpis w: Aktualnosci1, ASF | 0

Program rekompensat za nieprzerwane nieutrzymywanie świń realizowany jest przez Agencję od 2015r. w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266, 470) (Art. 57g) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu

zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018″ (Dz.U. z 2015r. poz. 517 ze zm.).

Zgodnie z ww. przepisami posiadacze świń utrzymywanych na terenie objętym programem bioasekuracji mieli obowiązek dostosować swoje gospodarstwa do wymagań programu bioasekuracji. Posiadacze zwierząt, którzy nie dostosowali swoich gospodarstw do wymogów określonych w programie, mogli otrzymać rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt, wypłacane corocznie w równych transzach, do końca trwania programu bioasekuracji, tj. do końca 2018 r.

Przepisy umożliwiły złożenie wniosków o wypłatę rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie świń przez posiadaczy zwierząt, utrzymujących je na części obszarów województwa podlaskiego.

W 2015 roku wnioski mogli składać posiadacze zwierząt których gospodarstwa były zlokalizowane w powiecie:

 • sejneńskim w gminie  Giby i Sejny z miastem Sejny;
 • augustowskim w gminie Lipsk i Płaska;
 • białostockim gminie Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo;
 • sokólskim w gminie Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo.

W związku z rozszerzeniem strefy w 2016 roku przywrócono możliwość złożenia wniosków na części ww. obszarów tj. dla gospodarstw położonych w gminach:

 • Lipsk w powiecie augustowskim;
 • Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo w powiecie białostockim;
 • Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim

oraz umożliwiono składanie posiadaczom zwierząt wniosków na nowych obszarach objętych programem bioasekuracji tj.: w gminie

 • Zabłudów w powiecie białostockim
 • Białowieża, Czyże, Hajnówka, Narew i Narewka w powiecie hajnowskim

Warunkiem przystąpienia do programu wypłat rekompensat było:

 • złożenie oświadczenia do powiatowego lekarza weterynarii w terminie do dnia 14 sierpnia 2017r., że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie bioasekuracji oraz
 • wykonanie decyzji powiatowego lekarza weterynarii  nakazującej zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującej wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu bioasekuracji, tj. do 31 grudnia 2018 r.

Posiadaczom zwierząt, którzy nie dostosowali gospodarstwa do wymagań określonych w programie  bioasekuracji oraz  nie złożyli  do Powiatowego Lekarza Weterynarii oświadczenia, że gospodarstwo nie spełni wymagań określonych w programie, Powiatowy Lekarz Weterynarii, po przeprowadzeniu kontroli w gospodarstwie, wydał decyzję nakazującą zabicie świń utrzymywanych w gospodarstwie lub poddanie ich ubojowi oraz zakazującą wprowadzania do gospodarstwa i utrzymywania w nim zwierząt z gatunków wrażliwych przez okres obowiązywania programu, tj. do 31 grudnia 2018 r. W takim przypadku posiadaczom, którzy nie złożyli oświadczenia nie przysługiwała ww. rekompensata za nieprzerwane nieutrzymywanie świń w gospodarstwie, a jedynie odszkodowanie za zabite lub poddane ubojowi zwierzęta, wypłacane przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Posiadacze zwierząt, którzy przystąpili do programu w 2015 i 2016 roku mają prawo do złożenia wniosku o wypłatę kolejnej części rekompensaty za nieprzerwane nieutrzymywanie zwierząt z gatunku świnie (sus scrofa). Wnioski o wypłatę kolejnych transz rekompensaty należy składać do Kierownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa od dnia 15 maja do 30 września 2017 roku.

Źródło:

www.arimr.gov.pl