Konkurs „Rolniczki motorem innowacji w Polsce”

wpis w: Aktualnosci1 | 0

Podlaska Izba Rolnicza na wniosek KRIR i Rady ds. Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR ma przyjemność otworzyć pierwszą edycję konkursu – innowacje dla rolniczek. I edycja w 2017r. nosi tytuł: „Rolniczki motorem wzrostu innowacyjności w polskich gospodarstwach".

Kobiety zaangażowane w rolnictwo odgrywają kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa. Z najnowszych statystyk wynika, że stanowią one 42% rolniczej siły roboczej w UE. 30% tych kobiet zarządza gospodarstwami. Wkład pracy małżonek rolników i członków rodzin pozostaje często niezauważony.

Do Konkursu swoje projekty mogą zgłaszać pełnoletnie kandydatki prowadzące lub współprowadzące gospodarstwo rolne na terenie województwa podlaskiego. Kandydatki zostaną ocenione według następujących kryteriów:

wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w gospodarstwie;
transfer wiedzy;
zrównoważoność innowacji, głownie w odniesieniu do gospodarki i środowiska;
wykorzystanie nowych metod komunikacji.

Ad. Wykorzystanie innowacyjnej wiedzy fachowej, metod czy nowych technologii w danym sektorze lub w gospodarstwie.

Innowacje branżowe mogą objąć metody pracy lub organizacji, czy też wprowadzić nowe rodzaje technologii zwiększające konkurencyjność i wydajność sektora rolnego, pozwalając
w ten sposób na ograniczenie kosztów i zwiększenie produkcji przy mniejszym wykorzystaniu zasobów.
Innowacje obejmujące ziemię mogą odnosić się do wykorzystania nowinek (technologicznych lub organizacyjnych) na terenie, gdzie nie były one wcześniej stosowane. Mogą również obejmować tworzenie lub świadczenie usług pozwalających na pogodzenie życia zawodowego
i rodzinnego na obszarach wiejskich, lub innowacje poprzez zróżnicowanie działalności gospodarstwa

Ad. Transfer wiedzy

Innowacje nie muszą ograniczać się do jednego gospodarstwa. Mogą oddziaływać na inne gospodarstwa działając w tej samej branży lub regionie i wpływać na ich sytuację lub na stosunki tego obszaru na pozostałe.
W tym kontekście, innowacje nie odnoszą się jedynie do działań wpływających na gospodarstwo, ale na cały łańcuch wartości i mogą objąć maszyny, pakowanie produktów, kanały dystrybucji i metody eksportu produktów rolnych.

Ad. Zrównoważoność innowacji

Innowacje muszą być opłacalne ze społecznego punktu widzenia oraz promować zielony wzrost poprzez walkę ze zmianami klimatu, unikanie zanieczyszczeń i optymalizację gospodarki zasobami.
Muszą być również długofalowe i powinny przetrwać próbę czasu, by wywarły prawdziwe skutki, a nie tylko pojawiły się i zniknęły po krótkim okresie.

Ad. Nowe metody komunikacji

Mowa tu o nowych metodach komunikacji stosowanych w celu poprawy edukacji rolniczej dzieci i dorosłych i/lub w celu podniesienia poziomu wiedzy konsumentów na temat metod produkcji stosowanych w gospodarstwie.

Konkurs ten powstał, by uwidocznić rolę kobiet zaangażowanych w rolnictwo na obszarach wiejskich, a także docenić wiele innowacyjnych metod stosowanych przez nie w rolnictwie i pozwalających na zróżnicowanie w całej UE.

ZAŁĄCZNIKI: