Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Sokółce

W dniu 18 lipca br. o godz. 10 w siedzibie Sidrzańskiego Ośrodka Kultury odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce.

W spotkaniu wzięło udział 9 z 16 delegatów oraz zaproszeni goście:

 

 1. Koordynator do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – Pani Jadwiga Zabielska
 2. Wójt Gminy Sidra – Pan Jan Hrynkiewicz
 3. Kierownik Referatu Rolnictwa – Pan Krzysztof Bakunowicz
 4. Pracownik Wydziału Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Sokółce – Pan Tadeusz Tumiel
 5. Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii – Pan dr Grzegorz Klocek
 6. Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Mirosław Mikołajczyk
 7. Kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Pan Krzysztof Jacuński
 8. Kierownik Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Sokółce – Pan Jan Pac
 9. Prezes Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej – Pani Bożena Jelska- Jaroś
 10. Pracownik Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Sokółce – Pani Agnieszka Bakun
 11. Zaproszeni sołtysi Gminy Sidra

 

Podczas posiedzenia  omówiono  tematy dotyczące:

 

 • szkody łowieckie na terenie obwodów  69 i 86 które w chwili obecnej nie posiadają dzierżawców.
 • pracy komisji w związku za niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi
 • GMO,
 • ASF
 • naborów ogłoszonych przez ARiMR i ARR
 • Zadania i funkcję Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
 • nowe wymogi bioasekuracji które muszą spełnić hodowcy trzody chlewnej w związku z ASF.
 • emerytury rolnicze.

Biuro PIR w Sokółce