Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w Białymstoku

W dniu 4 lipca br. o godz. 10 w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej izby Rolniczej w Białymstoku. W spotkaniu wzięło udział 16 z 30 delegatów oraz zaproszeni goście:
1. Stefan Sołomianko- Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska;
2. Jarosław Żukowski- Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ;
3. Antoni Pełkowski- Starosta Powiatowy w Białymstoku.

Podczas posiedzenia były poruszane tematy dotyczące GMO, odszkodowania za niekorzystne zjawiska atmosferyczne, ASF oraz szkody łowieckie.

GMO- rolnicy są przeciwni wprowadzeniu GMO, zwłaszcza w uprawach. Ich zdaniem GMO powinno być oznakowane, aby każdy obywatel miał prawo wyboru. Soja jest źródłem białka, a zakup soi niemodyfikowanej jest trzy razy droższy. Według jednego z delegatów wprowadzenie GMO do obrotu zniszczy naturalne uprawy, uzależni rolnictwo od koncernów oraz doprowadzi do skażenia środowiska.

Tematem dyskusji był również Afrykański Pomór Świń. Pan Stanisław Sołomianko poinformował, że do czerwca br. wystąpiło 10 ognisk ASF w sąsiednich powiatach (monieckim, siemiatyckim, hajnowskim i grajewskim) w gospodarstwach liczących od 6-60 sztuk trzody chlewnej. Bioasekuracja w tych gospodarstwach była spełniona, jedno gospodarstwo nie spełniało zasad bioasekuracji. Likwidowane ogniska i są wprowadzane rozporządzenia o odstrzał sanitarny.

Odszkodowana w wyniku złych warunków atmosferycznych- Pan Stefan Sołomianko poinformował o warunkach przyznania pomocy, jeżeli wartość szkody na protokole wynosi poniżej 30 % przysługuje pomoc de minimis. Jeżeli strata na danej uprawie jest 70 %, bądź wartościowo w gospodarstwie strata jest większa niż 30 % wtedy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie występował do Komisji Europejskiej o rekompensatę dla tych gospodarstw. Do tej pory zostało podpisanych około 500 protokołów.

Szkody łowieckie- Pan Żukowski wyjaśnił, Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną, która jest pod ochroną (łoś, wilk, bóbr, żubr) oraz za szkody wyrządzone poza obwodami łowieckimi. Za szkody łowieckie wyrządzone na terenach obwodów łowieckich odpowiadają koła łowieckie. Przedstawił stan dzika wg inwentaryzacji na 10 marca 2017r., który wykazał 2940 sztuk. Plan odstrzału na 2017r. wynosi niecałe 3900 sztuk. Dodatkowo w powiecie siemiatyckim, monieckim i hajnowskim jest prowadzony odstrzał sanitarny. Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy PZŁ a Ministrem Środowiska odstrzał sanitarny ma być realizowany przez cały czas. W przypadku wykonania planu, koło łowieckie może złożyć wniosek o ponowny odstrzał, na tyle sztuk ile chce. Zaznaczył, że dużym problemem jest migracja dzików oraz brak zgody na zniesienie okresu ochronnego na lochy. Dyskutowano również na temat współpracy z kołami łowieckimi. Głównymi zarzutami rolników był : brak realizacji odstrzałów, brak współpracy z rolnikami oraz nieuczciwość podczas szacowania szkód.

Na tym obrady zakończono.

 

Justyna Kaliszewicz
Biuro PIR


 

Posiedzenie Rady Powiatowej PIR w BiałymstokuW dniu 4 lipca br. o godz. 10 w siedzibie biura Podlaskiej Izby Rolniczej…

Posted by Podlaska Izba Rolnicza on Donnerstag, 6. Juli 2017