KONSULTACJE SPOŁECZNE

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce Marek Siniło serdecznie zapraszają Burmistrzów, Wójtów, Sołtysów, Rolników, Przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego, Przedstawicieli Organizacji i Stowarzyszeń oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie o charakterze informacyjno-konsultacyjnym, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sokółce przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, sala nr 29


w dniu 21 marca 2017 roku o godzinie 10 00

Ze względu na fakt, że 31 marca 2017r. upływa termin obowiązywania umów dzierżawy obwodów łowieckich na terenie powiatu sokólskiego, Starosta Sokólski Piotr Rećko uznał, za zasadne dokonanie analizy realizacji obowiązków, do których zobowiązały się koła łowieckie – biorąc pod uwagę 10-letni okres dzierżawy. W szczególności ocenie zostaną poddane następujące aspekty:

prowadzenie gospodarki łowieckiej na zasadach określonych w ustawie Prawo łowieckie oraz w oparciu o wieloletni plan hodowlany i roczny plan łowiecki. Dotyczy to w głównej mierze dzików, z uwagi na występowanie choroby zakaźnej, tj. afrykańskiego pomoru świń (ASF) – którego dzik jest rezerwuarem;

terminowe, bieżące szacowanie szkód wyrządzanych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania i wypłaty odszkodowań zgodnie z przepisami z uwagi na skargi kierowane do Starosty Sokólskiego przez rolników z terenu powiatu.

W celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego, na spotkaniu konsultacyjnym każdy uczestnik będzie mógł w formie pisemnej wyrazić swoją opinię dotyczącą współpracy z kołami łowieckimi dzierżawiącymi obwody łowieckie polne. Wyrażone opinie będą brane pod uwagę przy zawieraniu nowych umów dzierżawy. Opinie można również przesyłać do dnia 27 marca 2017r. do Starostwa Powiatowego w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16 – 100 Sokółka lub elektroniczne na adres e-mail: wieslawa.burnos@sokolka-powiat.pl.

Na spotkaniu konsultacyjnym zostanie przedstawiony projekt umowy dzierżawy obwodu łowieckiego.

Wspólne działania wszystkich podmiotów w niniejszej sprawie pozwolą na wypracowanie skutecznych i optymalnych rozwiązań związanych z gospodarką łowiecką na terenie powiatu sokólskiego.