„ASF i co dalej….?”

wpis w: ASF | 0

W Białowieży 24 lutego b.r. odbyła się konferencja objęta patronatem Głównego Lekarza Weterynarii pn. „ASF i co dalej….?". W konferencji uczestniczyli m.in. Krzysztof Jażdżewski – Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii, Henryk Grabowski – Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, Zygmunt Pejsak oraz Grzegorz Woźniakowski z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach, Piotr Wawrzyniak przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w spotkaniu wzięli udział Grzegorz Leszczyński – Prezes PIR, Piotr Stocki – Przewodniczący Rady Powiatowej PIR w Hajnówce.
Podczas konferencji omawiano:

 

– Rolę Inspekcji Weterynaryjnej w zwalczaniu ASF;
– Koszty zwalczania ASF w woj. podlaskim w 2016r. W województwie podlaskim wydano 13,5 mln zł na odszkodowania, badania, zakup chłodni, realizacji odstrzału sanitarnego i kontrolę gospodarstw). Najwięcej wydano na badania kontrolne trzody w strefie zapowietrzonej i zagrożonej;
– Przewidywany rozwój sytuacji epizootycznej w zakresie ASF w Polsce. Zdaniem Profesora Pejsaka pomór szerzy się intensywnie i powoduje zwiększanie się obszaru objętego ASF.
– Perspektywy uzyskania szczepionki przeciw ASF – stwierdzono, że uzyskanie szczepionki jest bardzo trudne i może trwać jeszcze wiele lat, a dziki, które przeżyją zakażenie ASF stać się na nią odporne.
– Zarządzanie populacją dzika w sytuacji wystąpienia ASF w Polsce północno-wschodniej.
Grzegorz Leszczyński Prezes PIR poruszył problem wałęsających się psów i kotów, które są możliwym wektorem rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomoru świń. Stwierdził, że istnieje duże niebezpieczeństwo, że zwierzęta te włócząc się po lesie i mając kontakt z dziczą padliną mogą przenosić ASF do gospodarstw. Dlatego w kryzysowych sytuacjach, zasadna wydaje się pomoc ze strony Państwa oraz wprowadzenie nakazu odłowu i odstrzału wałęsających się psów i kotów.