Umocowanie izb rolniczych przy obrocie ziemią

wpis w: Obrót ziemią | 0

W związku ze spotkaniem w dniu 12 stycznia 2017 r. w Piotrkowie Trybunalskim, Prezesów Zarządów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim oraz Dyrektorami OT ANR, Zarząd KRIR w dniu 24 stycznia 2017 r. wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie działania Rad Społecznych działających przy ANR, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą.

 

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych poinformował Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że zgodnie ze zdaniem Prezesa ANR Rady Społeczne działające przy ANR są jedynie ciałem doradczo-opiniującym, a ich działalność nie jest konieczna przy gospodarowaniu Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa. Zasady oceny kryteriów ofert pisemnych w przetargach ograniczonych na dzierżawę albo sprzedaż zależą jedynie od wyniku matematycznego, a czynnik społeczny jakim są Rady Społeczne nie muszą być brane pod uwagę przez ANR.

 

Wiele wątpliwości budzi również praca samych Rad Społecznych. Brak jest jednolitych regulaminów funkcjonowania Rad Społecznych przy Dyrektorach OT ANR.
Na posiedzeniach Rady Społecznej nie jest wymagane kworum, co powoduje, że często wystarczy tylko jeden przedstawiciel Rady Społecznej, aby było ważne posiedzenie.

 

W związku z powyższym oraz planami konsolidacji Agencji Nieruchomości Rolnych z Agencją Rynku Rolnego KRIR złożył wniosek o ustawowe umocowanie izb rolniczych w pracach Rad Społecznych przy nowotworzonej Instytucji, jak i zwiększenia kompetencji izb rolniczych przy obrocie ziemią rolniczą na wzór francuski. Izby rolnicze powinny być partnerem dla nowopowstałego podmiotu, jakim będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Źródło:

www.krir.pl