Opinia Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów

wpis w: Legislacja, Opinie | 0

w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych