-Przypominamy że od 15 marca do 31 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.— Opinia do projektu rozporządzenia MRiRW zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Roz

wpis w: Legislacja, Opinie | 0