Zmiany w ustroju rolnym − czy są potrzebne?

wpis w: Obrót ziemią | 0

Dynamiczny rozwój rolnictwa oraz przemiany na obszarach wiejskich, to podstawa do dyskusji o zmianach w ustroju rolnym w Polsce.W ministerstwie rolnictwa odbyło się dzisiaj sympozjum na temat funkcjonowania ustroju rolnego w świetle art. 23 Konstytucji RP oraz ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i ich wpływu na ustawodawstwo rolne państw członkowskich.
− Podstawą funkcjonowania ustroju rolnego w Polsce są gospodarstwa rodzinne. Naszym celem jest ich wspieranie i stworzenie im najkorzystniejszych warunków do funkcjonowania i rozwoju − podkreślił minister Krzysztof Jurgiel.
Szef resortu rolnictwa poinformował, że trwają prace nad przygotowaniem kompleksowej ustawy, która uwzględni także zbywanie nieruchomości na rzecz gospodarstw rodzinnych i urządzanie obszarów wiejskich zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego.
Dzisiejsze spotkanie otworzył minister Krzysztof Jurgiel, a dalszą część poprowadził sekretarz stanu Zbigniew Babalski, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw ustroju rolnego. Wiceminister przypomniał, że w tym roku mija 20 lat od uchwalenia Konstytucji RP, w której znalazł się art. 23, mówiący o gospodarstwie rodzinnym jako podstawie ustroju rolnego.
− Powstaje pytanie na ile art. 23 Konstytucji RP w swoim obecnym brzmieniu jest dziś aktualny i może być traktowany jako zapis ustrojowy, który dotyczy całego rolnictwa − powiedział Zbigniew Babalski.
O tym czy istnieje potrzeba wdrożenia nowych regulacji dyskutowano w gronie Kierownictwa resortu rolnictwa oraz naukowców i przedstawicieli organizacji rolniczych. Głos zabrali: prof. dr hab. Artur Nowak Far, prof. dr hab. Anna Łabno, prof. dr hab. Roman Budzinowski, prof. dr hab. Stanisław Prutis, dr hab. Jerzy Bieluk (prof. UwB), dr hab. Aneta Suchoń, prof. dr hab. Teresa Kurowska, prof. dr hab. Małgorzata Korzycka oraz Jan Dąbek, Lech Kuropatwiński i Władysław Serafin.
Referaty wygłosili: prof. dr hab. Małgorzata Korzycka, dr hab. Paweł Wojciechowski, dr Justyna Matys (Dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią MRRW) oraz dr Piotr Iwaszkiewicz (Dyrektor Zespołu Prawnego Biuro Prezesa ANR).
Było to pierwsze z cyklu spotkań zaplanowanych w celu wymiany opinii i doświadczeń na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Źródło:

www.minrol.gov.pl