22 lipca 2016 r. – Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Białymstoku

W dniu 22 lipca 2016 roku o godzinie 1000 dzięki uprzejmości Pana Stanisława Szczepańczuka (delegata w tym roku odznaczonego dla rolnictwa) w Hieronimowie odbyło się II w tym roku Posiedzenie Białostockiej Rady Powiatowej PIR. W spotkaniu wzięło udział 17 delegatów, a także zaproszeni goście:
1. Barbara Laskowska – Dyrektor Biura PIR
2. Anna Pietraszewicz – pracownik PIR specjalizujący się w tematyce szkód łowieckich

 

Przewodniczący Pan Ryszard Łapiński rozpoczął posiedzenie od podziękowań dla Pana Stanisława, za udostępnienie swojej posiadłości na potrzeby posiedzenia Rady Powiatowej. Następnie przyjęto porządek obrad oraz protokół z poprzedniego posiedzenia. Delegaci poruszyli tematy m.in. powoływania grup producenckich, ASF i wiążącej się z nim konieczności spełniania wymogów bioasekuracji, szkód łowieckich. Po czym Antoni Sowiński – delegat do Walnego Zgromadzenia z powiatu białostockiego a jednocześnie Członek Zarządu PIR przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu i biura Podlaskiej Izby Rolniczej. Poruszył temat skupu z niebieskiej strefy zagrożonej ASF, interwencyjnego skupu mleka w proszku, kwestie utrzymania zbóż w trudnych warunkach pogodowych, a także podpisanie porozumienia Polska – Litwa. Następnie Pani Anna Pietraszewicz przeprowadziła szkolenie nt. szacowania szkód łowieckich w świetle nowej ustawy.
Na tym obrady zakończono.

Anna Obermiler
PIR Porosły