Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego

W dniu 27.06.2016r odbyło sie posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego . Spotkanie odbyło sie na terenie gminy Boćki . W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście : wójtowie gmin oraz przedstawiciele ODR, ARiMR, ANR, KRUS oraz PIW.
Na poczatku spotkania w gronie delegatów zostały przedstawione i omówione projekty ustaw dotyczące :
-projektu ustawy o Funduszu Ochrony Dochodów Rolniczych
-projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. (zmiana polega głównie na tym, że tak jak zapowiadano, dopłaty do roślin wysokobiałkowych nie będą przysługiwały do drobnonasiennych.)
W dalszej częśći posiedzenia w którym to uczestniczyli zaproszenie goście zostały przedyskutowane najistotniejsze sprawy dotyczące rolnictwa między innymi :
– pojawieniu sie przypadku ASF w sąsiednim powiecie hajnowskim
– o koniecznośći przestrzegania zasad biuoasekuracji
– o spadku cen żywca
– o spadku cen mleka
– szkodach łowieckich
– nowych zasadach obrotu ziemią rolna na rynku prywatnym
– nowych zsiłkach macierzyńskich