Korzystny dla rolników wyrok w sprawie z powództwa Koła Łowieckiego „Jeleń” przeciwko Staroście Sokólskiemu

W dniu 20 czerwca 2016r. o godzinie 8:45 Sąd Rejonowy w Sokółce ogłosił wyrok w sprawie z powództwa Koła Łowieckiego „Jeleń" przeciwko Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, o uznanie dokonanych przez Starostę wypowiedzeń umów dzierżawy obwodów łowieckich za bezskuteczne.
Sąd podzielił argumentację prezentowaną przez Starostę Sokólskiego i oddalił powództwo Koła Łowieckiego „Jeleń".
Sąd stwierdził, iż na podstawie zebranego w sprawie materiału dowodowego, koło łowieckie „Jeleń" nie przestrzegało w sposób właściwy zasad współżycia społecznego, w szczególności przy realizacji szeroko rozumianego postępowania likwidacyjnego, dotyczącego szkód wyrządzonych przez dziki.
Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Strona ma prawo złożyć apelację do Sądu Okręgowego w Białymstoku.
Pomimo tego orzeczenie Sądu Rejonowego w Sokółce jest dużym sukcesem Starosty Sokólskiego jak i pokrzywdzonych szkodami łowieckimi rolników z terenu powiatu sokólskiego (Gmina Sidra, Kuźnica, Szudziałowo).

BP PIR w Sokółce