Posiedzenie Rady PIR w powiecie siemiatyckim

W dniu 11 lutego bieżącego roku o godz.10.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej PIR powiatu siemiatyckiego.
W spotkaniu wzięli udział delegaci oraz zaproszeni goście:
Barbara Laskowska-Dyrektor Biura PIRw Porosłach,
Regina Stalewska-Główny Specjalista ANR, Sekcja Zamiejscowa Gospodarowania Zasobem w Bielsku Podlaskim,
Anna Szeryńska-Kierownik PODR w Siemiatyczach,
Jan Zalewski-Starosta Siemiatycki,
Mirosław Tołwiński-Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siemiatyczach.
Na spotkaniu omawiano biężące sprawy dotyczące rolnictwa, mi.in.: obrót ziemią z zasobów skarbu państwa, problem asf, PROW 2014-2020. Ponadto Pan Prezes PIR-Grzegorz Leszczyński przedstawił krótkie sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej.