Posiedzenie Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej powiatu bielskiego

Dnia 29 grudnia 2015r odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenia Rady Powiatowej PIR powiatu bielskiego. Spotkanie odbyło sie w Brańsku.

W spotkaniu uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście .Posiedzenie miało charakter podsumuwujący działalność zarówno Przewodniczącego i Izby w 2015r. Na spotkaniu były omawiane międzi innymi problemy związane z

 

  • sytuacją na rynku żywca wieprzowego ,
  • cen popytu , podaży oraz eksportu,
  • sprawy dopłat dla rolników ,
  • szkód łowieckich, ASF ,
  • ubezpieczenia upraw
  • poruszono także temat tegorocznych szkód w wyniku klęski suszy .

    W posiedzeniu uczestniczyli także wójtowie z powiatu bielskiego oraz przedstawiciele instytucji związanych z rolnictwem.

Posiedzenie zakończyło sie wspólna modlitwą za pomyslność rolników i ich rodzin oraz złożeniem sobie życzeń pomyslnośći w Nowym Roku 2016