Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa

Sytuacja agrarna w Polsce nie jest korzystana; dane oficjalne nie odzwierciedlają faktycznej sytuacji na wsi. Wielu właścicieli małych gospodarstw nie rozważa sprzedaży swoich gruntów także ze względu na przysługujące dopłaty. Z drugiej strony gospodarstwom chcącym się rozwijać, produkować na rynek brakuje ziemi rolnej. W zmianie tej niekorzystnej sytuacji mają pomóc Fundusze Europejskie poprzez działanie „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa" z PROW 2014-20.
Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa to płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, ustanowionego w rozporządzeniu ws. płatności bezpośrednich z marca 2015 roku. Rolnicy którzy na podstawie wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2015 rok zakwalifikowali się do systemu małych gospodarstw mogą pomyśleć o trwałym przekazaniu swojego gospodarstwa rolnego innemu rolnikowi, nie tracąc przy tym dopłat.
Po przekazaniu gospodarstwa beneficjent nie będzie podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Z kolei gospodarstwo przejmujące grunty od beneficjenta musi posiadać lub osiągnąć co najmniej średnią wielkość gospodarstwa w Polsce lub średnią wielkość gospodarstwa w danym województwie.
Kryteria wyboru uwzględniać będą:
– wielkość przekazywanego gospodarstwa (preferencja dla gospodarstw większych),
– wielkość gospodarstwa przejmującego grunty (preferencja dla gospodarstw mniejszych),
– preferencję dla przekazywania gruntów młodym rolnikom.
Wsparcie wypłacane będzie jako jednorazowa płatność, a wysokość pomocy będzie obliczana jako suma rocznych stawek pomocy odpowiadających 120% rocznej płatności, do otrzymania której beneficjent kwalifikuje się w ramach systemu dla małych gospodarstw.
Działanie ruszy w pierwszym kwartale 2016 roku, niebawem poznamy treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej kwestii.