Gmina Imię i Nazwisko
Miasto i Gmina Ciechanowiec 1.     Cieśluk Daniel Józef

2.     Koc Wiesław

Miasto i Gmina Czyżew 1.     Dmochowski Tadeusz

2.     Ołdakowski Michał

Gmina Klukowo 1.     Lubowicki Andrzej

2.     Uchan Kamil

Gmina Kobylin-Borzymy 1.     Bagiński Zbigniew

2.     Kierzkowski Robert

Gmina Kulesze Kościelne 1.     Grodzki Paweł

2.     Wnorowski Wiesław – PRZEWODNICZĄCY

Gmina Nowe Piekuty 1.     Kulesza Jan

2.     Radziszewski Tomasz

Gmina Sokoły 1.     Puczel Bronisław Franciszek

2.     Raciborski Andrzej

Gmina Szepietowo 1.     Stypułkowski Henryk

2.     Zaręba Sławomir

Miasto Wysokie Mazowieckie 1.     Drewnowska Jadwiga
Gmina Wysokie Mazowieckie 1.     Dmochowski Andrzej

2.     Kołakowski Bogdan – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

ul. 1000- Lecia 32
18-200 Wysokie Mazowieckie
tel. 86-275-01-81
e-mail:    wysokiemazowieckie@pirol.pl
Pracownik: Arkadiusz Puchacz