Uchwała ws. określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin

Uchwała ws. określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin

Uchwała-ws.-określenia-terminów-zakończenia-zbioru-poszczególnych-gatunków-roślinPobierz

Więcej

BEZPRECEDENSOWA – WYGRANA SPRAWA STAROSTY BIALSKIEGO Z MYŚLIWYMI! (FILM)

Sąd Okręgowy w Lublinie II Wydział Cywilny w sprawie Starosta Bialski - Polski Związek Łowiecki zmienił dnia 12 września 2019…

Więcej
BEZPRECEDENSOWA – WYGRANA SPRAWA STAROSTY BIALSKIEGO Z MYŚLIWYMI! (FILM)
Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Nowe zasady szacowania szkód łowieckich

Od 27 kwietnia 2019 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków szacowania szkód w uprawach i płodach…

Więcej

Zgloszenie szkody – nadleśnictwo

Zgloszenie szkody - nadleśnictwoPobierz

Więcej
Zgloszenie szkody – nadleśnictwo
Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych

Od 23 sierpnia 2018 roku obowiązują nowe przepisy w zakresie szacowania szkód w uprawach i płodach rolnych. Dotyczą one zmiany…

Więcej

W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia  22 marca 2018 roku o…

Więcej
Ministerstwo Środowisko informuje o systemie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne

Ministerstwo Środowisko informuje o systemie szacowania szkód wyrządzanych przez zwierzęta łowne

W dniu 10 kwietnia 2018 r. do Biura KRIR wpłynęło pismo Sekretarza Stanu z Ministerstwa Środowiska Pani Małgorzaty Golińskiej w…

Więcej

Ustawa Prawo łowieckie – szacowanie szkód

W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych…

Więcej
Ustawa Prawo łowieckie – szacowanie szkód
Wystąpienie KRIR ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

Wystąpienie KRIR ws. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie

W związku z napływającymi do Izb Rolniczych oraz Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych sygnałami od Wójtów i Burmistrzów dotyczącymi problemów…

Więcej

Nowe Prawo łowieckie

Od 1 kwietnia 2018 roku obowiązuje nowe Prawo łowieckie. Od tego czasu szacowanie szkód łowieckich będzie przeprowadzać 3-osobowa komisja złożona…

Więcej
Nowe Prawo łowieckie

Ponowny apel do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło ws. prawa łowieckiego

ponowny apel do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło ws. prawa łowieckiego

Więcej
Ponowny apel do Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło ws. prawa łowieckiego

Dokumenty do pobrania

Zgłoszenie szkody łowieckiej Zawiadomienie o zbiorze Pismo do urzędu

Więcej

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce Marek Siniło serdecznie zapraszają Burmistrzów, Wójtów, Sołtysów,…

Więcej
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Pismo PZŁ do Łowczych Okręgowych

 W związku z dyskusją, która odbyła się 1 marca 2017 r. podczas spotkania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska Andrzeja Koniecznego…

Więcej

W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

W związku z wnioskiem z VI Posiedzenia KRIR do Ministra Środowiska złożonym 16 grudnia 2016 r. w sprawie wydania rozporządzenia…

Więcej
W sprawie list rzeczoznawców szacujących szkody łowieckie

Fundusz Odszkodowawczy dopiero w 2018 roku

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 24 października 2016 r. do Pani Premier Beaty Szydło…

Więcej

W sprawie listy rzeczoznawców

Z przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz.U. 2016 poz. 1082), wynika…

Więcej
W sprawie listy rzeczoznawców

W dniach 27-30 października 2016 roku przeprowadzono ogólnokrajową inwentaryzację dzików na terenie nadzorowanych nadleśnictw we wszystkich obwodach łowieckich

Inwentaryzację przeprowadzono na polecenie Ministra Środowiska metodą pędzeń próbnych we współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim. W liczeniu dzików uczestniczyli przedstawiciele…

Więcej

O rok opóźni się wejście w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Sejm na 28 posiedzeniu w dniu 20 października 2016 r. uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na…

Więcej
O rok opóźni się wejście w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo łowieckie

Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

21 października, grupa posłów Kukiz15 złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, w którym to proponuje się,…

Więcej

Zmiany w prawie łowieckim

22 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1082) opublikowano podpisaną przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 lipca br. Ustawę…

Więcej
Zmiany w prawie łowieckim

Duże zmiany w prawie łowieckim. Prezydent podpisał nowelizację ustawy

Od przyszłego roku wnioski w sprawie szkód w uprawach i płodach rolnych będą składane do wojewody. Szacowaniem szkód i ustalaniem…

Więcej

Szkody łowieckie a utracone korzyści

Koła łowieckie stoją na stanowisku, iż za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne nie należy się odszkodowanie za utracone korzyści –…

Więcej
Szkody łowieckie a utracone korzyści

Szacowanie szkód łowieckich

Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.…

Więcej

Wypowiedzenie umowy dzierżawy Kołu Łowieckiemu „Jeleń”

W dniu 24.06.2015 r. Starosta Sokólski, jako Wydzierżawiający obwód łowiecki nr 86 położony na terenie gmin Kuźnica i Sidra, stanowiący…

Więcej
Wypowiedzenie umowy dzierżawy Kołu Łowieckiemu „Jeleń”

Szkody w prawie łowieckim

Z punktu widzenia rolnika mającego nieruchomości gruntowe położone w pobliżu terenów leśnych istotnym jest zagadnienie szkód spowodowanych działaniem zwierzyny leśnej…

Więcej

Procedury dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry

1. Podstawa Prawna Zgodnie z art. 126 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z…

Więcej
Procedury dotyczące odszkodowań za szkody  wyrządzone przez bobry

Rolniku pamiętaj !

  1 Masz prawo do odszkodowania – korzystaj świadomie z dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich. 2…

Więcej

Postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich

1 Powstanie szkody 2 W ciągu 3 dni od dnia stwierdzenia szkody (lub 14 dni od dnia jej powstania w…

Więcej
Postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich
Empty tab. Edit page to add content here.
Empty tab. Edit page to add content here.