Rada Powiatowa w Suwałkach

Siedziba biura:

ul. Sportowa 20 pok.2
16-400 Suwałki
tel. 87-565-09-71
e-mail: suwalki@pirol.pl

Pracownik: Daniel Gajewski

Gmina Imię i Nazwisko
Gmina Bakałarzewo 1. Dąbrowski Marian

2. Wdowiak Jan Stanisław – Przewodniczący
Gmina Filipów 1. Barszczewski Krzysztof
2. Dziatkowski Marek
Gmina Jeleniewo 1. Chmielewska  Urszula
2. Pietrołaj Wiesław Eugeniusz
Gmina Przerośl 1. Kowalewski Andrzej
2. Mentel Wacław
Gmina Raczki 1. Ostrowski Andrzej – Delegat do WZ
2. Słowikowski Stanisław
Gmina Rutka-Tartak 1. Paciorkowski Andrzej
2. Zdancewicz Andrzej
Gmina Suwałki 1. Bogucki Janusz
2. Domysławski Piotr Stanisław
Gmina Szypliszki 1. Murawski Henryk
2. Wasilewski Mirosław
Gmina Wiżajny 1. Nowikowska Beata
2. Rudziewicz Andrzej

Blog Post: Nothing not found.