Gmina Imię i Nazwisko
Gmina Bakałarzewo 1.     Dąbrowski Marian

2.     Wdowiak Jan Stanisław – PRZEWODNICZĄCY

Gmina Filipów 1.     Barszczewski Krzysztof

2.     Dziatkowski Marek

Gmina Jeleniewo 1.     Chmielewska  Urszula

2.     Pietrołaj Wiesław Eugeniusz

Gmina Przerośl 1.     Kowalewski Andrzej

2.     Mentel Wacław

Gmina Raczki 1.     Ostrowski Andrzej – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Słowikowski Stanisław

Gmina Rutka-Tartak 1.     Paciorkowski Andrzej

2.     Zdancewicz Andrzej

Gmina Suwałki 1.     Bogucki Janusz

2.     Domysławski Piotr Stanisław

Gmina Szypliszki 1.     Murawski Henryk

2.     Wasilewski Mirosław

Gmina Wiżajny 1.     Nowikowska Beata

2.     Rudziewicz Andrzej

Siedziba biura:
ul. Sportowa 20 pok.2
16-400 Suwałki
tel. 87-565-09-71
e-mail:  suwalki@pirol.pl
Pracownik: Marta Krupińska