Gmina Imię i Nazwisko
Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka 1.     Abramowicz Stanisław

2.     Sawastynowicz Piotr

Gmina Janów 1.     Solnik Andrzej
Gmina Korycin 1.     Małyszko Andrzej Aleksander

2.     Siniło Marek – PRZEWODNICZĄCY

Gmina Kuźnica 1.     Bilmin Bogusław
Gmina Nowy Dwór 1.     Pawłowski Piotr

2.     Radziewicz Konrad

Gmina Sidra 1.     Szulewski Mirosław

2.     Wiszniewski Krzysztof

Miasto i Gmina Sokółka 1.     Mucuś Stanisław

2.     Raczkowski Mieczysław

Miasto i Gmina Suchowola 1.     Boguszewski Krzysztof

2.     Marchel Czesław

Gmina Szudziałowo 1.     Bułatewicz Wojciech

2.     Olchowik Leszek – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Siedziba biura: Starostwo Powiatowe
ul. Piłsudskiego 8 pokój 24
16-100 Sokółka
tel. 85-711-34-79
e-mail:  sokolka@pirol.pl
Pracownik: Krzysztof Malczyk