Uwaga Młodzi Rolnicy

 

Przypominamy wszystkim rolnikom, szczególnie tym, którzy otrzymali premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania, o konieczności zgłoszenia gospodarstwa u Powiatowego Lekarza Weterynarii. Obowiązek ten wynika z faktu złożenia oświadczenia o spełnianiu wymagań w zakresie ochrony środowiska, higieny i warunków utrzymania zwierząt, gdzie jednym z punktów listy jest deklaracja że "Gospodarstwo posiada zezwolenie na produkcję pasz lub dokument potwierdzający rejestrację".
Osoby, które tego nie zrobią mogą zostać ukarane sankcją w postaci konieczności zwrotu części otrzymanej premii za niedopełnienie obowiązku zgłoszenia gospodarstwa do Powiatowego Lekarza Weterynarii, jako podmiotu działającego na rynku pasz.
Obowiązek takiego zgłoszenia dotyczy praktycznie wszystkich gospodarstw rolnych. Przepisy mówią, że takiego zgłoszenie powinny dokonać podmioty (w tym gospodarstwa rolne) zajmujące się następującą działalnością:


• wytwarzaniem produktów rolnych, w tym ich uprawą, zbiorem, przechowywaniem, przetwarzaniem, transportem lub ich wprowadzeniem na rynek,
• transportem lub przechowywaniem lub przeładunkiem produktów rolnych lub pasz, w tym mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu mieszanek paszowych,
• wprowadzaniem do obrotu materiałów paszowych.

 

Redakcja PIR

 

 

 

 

Załączniki:
Download this file (Projekt rozporz. MRiRW funkcjonowanie LGD.pdf)Projekt[ ]