prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Sokółce wchodzą:

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Miasto i Gmina Dąbrowa Białostocka

1.     Abramowicz Stanisław

2.     Sawastynowicz Piotr

Gmina Janów

1.     Solnik Andrzej 

Gmina Korycin

1.     Małyszko Andrzej Aleksander

2.     Siniło Marek - PRZEWODNICZĄCY

Gmina Kuźnica

1.     Bilmin Bogusław

Gmina Nowy Dwór

1.     Pawłowski Piotr

2.     Radziewicz Konrad

Gmina Sidra

1.     Szulewski Mirosław

2.     Wiszniewski Krzysztof

Miasto i Gmina Sokółka

1.     Mucuś Stanisław

2.     Raczkowski Mieczysław

Miasto i Gmina Suchowola

1.     Boguszewski Krzysztof

2.     Marchel Czesław

Gmina Szudziałowo

1.     Bułatewicz Wojciech

2.     Olchowik Leszek – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA