prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Siemiatyczach wchodzą:

Gmina

Imię i Nazwisko

Miasto i Gmina Drohiczyn

1.     Harbaszewski Wiesław

2.     Kalinowski Wiesław Feliks

Gmina Dziadkowice

1.     Karnaszewski Krzysztof,

2.     Wisłocki Adam

Gmina Grodzisk

1.     Koc Andrzej,

2.     Malinowski Marian,

Gmina Mielnik

1.     Bukrewicz Marek

2.     Gorochowicz Tomasz

Gmina Milejczyce

1.     Cieślik Tomasz

2.     Szajkowski Andrzej,

Gmina Nurzec Stacja

1.     Barańczuk Jerzy,

2.     Putko Aleksander

Gmina Perlejewo

1.     Leszczyński Grzegorz –PRZEWODNICZĄCY

2.     Twarowski Bogdan

Miasto Siemiatycze

1.     Krzyżanowski Paweł

Gmina Siemiatycze

1.     Szumski Wieczysław – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA