prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

 W skład Rady Powiatowej wchodzą:

 

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Białowieża

1.     Szlachciuk Mirosław

Gmina Czeremcha

1.    Kaczmarzyk Marian – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Waszczuk Mikołaj

Gmina Czyże

1.     Filimoniuk Piotr

2.     Topolewski Leon

Gmina Dubicze Cerkiewne

1.     Oksentiuk Maryla

2.     Skiepko Jan

Gmina Hajnówka

1.     Kojło Jan

2.     Oksentowicz Katarzyna

Miasto i Gmina Kleszczele

1.     Piórkowski Krzysztof

Gmina Narew

1.     Lewczuk Piotr Paweł

2.     Wszeborowski Andrzej

Gmina Narewka

1.     Kajdewicz Krzysztof

2.     Stocki Piotr - PRZEWODNICZĄCY