prosperita-sklep

---Przypominamy że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.--- 

Skład Rady Powiatowej

W skład Rady Powiatowej w Bielsku Podlaskim wchodzą:

 

 

Gmina

Imię i Nazwisko

Gmina Bielsk Podlaski

  1.        Gałuszewski Walenty

2.       Gołębiecki Tomasz

Miasto Brańsk

1.     DąbrowskiAdam

Gmina Brańsk

1.     Bobel Maciej - PRZEWODNICZĄCY

2.     Brzozowski Marek

Gmina Boćki

1.     Bazylewski Krzysztof – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Wasilewski Grzegorz

Gmina Orla

1.     Gołub Michał

2.     Kowalska Barbara

Gmina Rudka

1.     Niemyjska Iwona Agnieszka

Gmina Wyszki

1.     Lasota Marcin

2.     Łuczaj Agnieszka Anna