prosperita-sklep

Skład Rady Powiatowej

 

W skład Rady Powiatowej w Augustowie wchodzą:
 
 
 
 

Gmina

Imię i Nazwisko

Miasto Augustów

1.     Chrulski Krzysztof

Gmina Augustów

1.     Kotarski Andrzej

2.     Omiljan Piotr

Gmina Bargłów Kościelny

1.     Grabowski Karol

2.     Owcarz Jan

Miasto i Gmina Lipsk

1.     Rusiecki Piotr – PRZEWODNICZĄCY

2.     Sztukowski Paweł Karol – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

Gmina Nowinka

1.     Bujkowski Jan

2.     Sadowski Wiesław

Gmina Płaska

1.     Ledniowska Aleksandra Katarzyna

Gmina Sztabin

1.     Polkowski Wiesław

2.     Rozmysłowicz Artur Bogusław