prosperita-sklep

PROW 2014-2020

  


 

            

 


 

                                             

 

 

Podlaska Izba Rolnicza włącza się w działania informacyjno-promocyjne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

 

Mamy przyjemność poinformować, że działając w porozumieniu z Sekretariatem Regionalnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim, Podlaska Izba Rolnicza będzie wspierać realizację działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020. Program, mimo że jest to kontynuacja poprzedniej perspektywy, może budzić wiele wątpliwości, a co za tym idzie i pytań. Zależy nam, aby jak najwięcej osób z niego skorzystało, dlatego też zachęcamy do lektury poniższego artykułu jak też kontaktowania się z naszymi pracownikami, którzy pomogą Państwu uzyskać odpowiedzi na pytania związane z PROW, a w razie konieczności skierują do odpowiednich instytucji. Do waszej dyspozycji pozostaje też strona internetowa Podlaskiej Izby Rolniczej www.pirol.pl, za pośrednictwem której będziemy przekazywać aktualności.

 

Na Wasze pytania czekają:

 

- Anna Borkowska 85 869 13 93 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Magdalena Kowalska 88 527 27 30 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Krzysztof Malczyk 85 711 34 79 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Elżbieta Orłowska 86 278 10 86 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

- Ewa Łempicka 665 094 592 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Na dobry początek Państwa przygody z PROW, przygotowaliśmy garść najważniejszych informacji oraz kilka przykładów. Poniżej zamieściliśmy terminy najbliższych spotkań, gdzie również będzie można uzyskać nieodpłatną poradę.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 jest kontynuacją PROW 2007-2013. Spośród trzech niżej wymienionych najważniejszym celem Programubędzie wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

 

ü  Poprawa konkurencyjności rolnictwa,

ü  Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz

ü  Zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.

PROW 2014 – 2020 będzie realizował sześć priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020.

ü  Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich (priorytet przekrojowy)

ü  Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych

ü  Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie

ü  Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa

ü  Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym

ü  Wspieranie integracji społecznej, walki z ubóstwem i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

 

Podstawowe pytanie jakie nasuwa się gdy słyszymy o programie to … dla kogo jest  przeznaczony ?          

   

                Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 skierowany jest m.in. do rolników, przedsiębiorców, osób rozpoczynających lub planujących prowadzenie działalności gospodarczej, jednostek naukowych i uczelni, instytutów badawczych. Beneficjentami mogą być również publiczne i prywatne podmioty doradcze, grupy producentów rolnych, gminy, powiaty, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje kultury, izby rolnicze, LGD, organizacje skupiające lokalnych liderów (sołtysi, radni, koła gospodyń wiejskich) oraz instytucje, organizacje i stowarzyszenia, których działalność związana jest bezpośrednio lub pośrednio z sektorem rolnym i obszarem wiejskim.

               

Nie wypada nie zapytać o pieniądze....

 

Łączne środki publiczne przeznaczone na realizację PROW  na lata 2014-2020 wyniosą 13 513 295 000 euro z czego 8 598 280 814 euro będą to środki UE (EFRROW) a 4 915 014 186 euro wyniesie wkład krajowy. Unia Europejska, poprzez środki EFRROW, będzie inwestować w polskie rolnictwo i środowisko. Efektem tych działań ma być poprawa konkurencyjności naszego rolnictwa oraz ochrona środowiska naturalnego. Łącznie na realizację tych dwóch osi priorytetowych do Polski trafi ponad 8,5 mld euro.

 

                Do kogo mogą trafić te pieniądze? Odbiorcy środków są różni – jest to cały przekrój polskiego rolnictwa, a poniżej przedstawimy kilka przykładów.

 

Pan Janusz odziedziczył 5 ha ziemi rolnej. Swojej przyszłości nie wiąże z rolnictwem ale uprawia ziemię i korzysta z przysługujących mu dopłat bezpośrednich, które są dodatkową motywacją aby dalej tę ziemię zatrzymać. Idealnym rozwiązaniem jest skorzystanie z działania PROW „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa”.Pan Janusz może sprzedać ziemię innemu rolnikowi na powiększenie gospodarstwa dzięki czemu do 2020 roku może liczyć na 120% należnych mu dopłat, tak jakby wciąż ją uprawiał. Rolnik, który kupi od Pana Janusza jego niewielkie gospodarstwo rolne powinien je uwzględnić w swoim wniosku o dopłaty bezpośrednie do ARiMR i również będzie otrzymywał należne mu środki finansowe.  Działanie ruszy w pierwszym kwartale 2016 roku.

 

                Pani Eliza w 2015 roku skończyła szkołę rolniczą. Rodzice mogliby w 2016 roku przejść na emeryturę i przekazać jej gospodarstwo. Pani Eliza chciałaby się zająć zawodowo rolnictwem. Zdaje sobie jednak sprawę, że aby mogła z sukcesem produkować na rynek i utrzymać się w tej branży musi sporo zainwestować. Działanie „Premia dla młodych rolników” jest właśnie dla Pani Elizy. Co prawda w 2015 odbył się już pierwszy nabór na to działanie, ale kolejny będzie już w 2016 roku. Premia dla młodych rolników wynosi 100 tysięcy złotych co na pewno pomoże pani Elizie w rozpoczęciu działalności rolniczej.

 

                Unia Europejska w tej perspektywie nadal chce wspierać rozwój produkcji zwierzęcej, nie przewiduje jednak wspierania hodowli tuczników. Jednak jeszcze w tym kwartale można składać wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” na rozwój produkcji prosiąt gdzie dofinansowanie może wynieść nawet 900 000 złotych. Fundusze europejskie w ramach tego samego działania będą również skierowane do producentów zajmujących się chowem bydła mięsnego oraz produkcją mleka krowiego. Rolnicy specjalizujący się tej gałęzi produkcji mogą liczyć na 500 tysięcy złotych pomocy. Wszyscy rolnicy realizujący działanie „Modernizacja gospodarstw rolnych” otrzymają zwrot 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku młodego rolnika czy inwestycji zbiorowych nawet 60%. W przyszłym roku Modernizacja gospodarstw rolnych” ruszy także w innych niż wyżej wymienione obszarach produkcji rolnej. Nowością w omawianym działaniu jest wykluczenie z pomocy gospodarstw posiadających ponad 300 ha.

 

                Ale PROW 2014-2020 to przecież działania skierowane nie tylko do rolników. Jak wiemy potencjalnych beneficjentów jest znacznie więcej, są nimi wszyscy mieszkańcy obszarów wiejskich.

 

                Dzięki PROW 2014-2020 mamy szansę na zatrzymanie wyludniania się obszarów wiejskich. Jest z czym walczyć, gdyż jest to poważny problem polskiej wsi. Wśród 20 najbardziej wyludniających się gmin 12 z nich leży w naszym województwie, a 4 notują ujemny przyrost naturalny na poziomie ponad 20%. PROW 2014-2020 to również szansa na poprawę jakości dróg lokalnych, dalszą modernizację świetlic wiejskich, powstawanie nowych wodociągów i kanalizacji na wsiach – a wszystko to poprawi jakość życia mieszkańców. PROW 2014-20 to także, a może przede wszystkim, szansa na nowe miejsca pracy, które pozwolą zagospodarować ludzi dla których nie ma miejsca w coraz bardziej nowoczesnym rolnictwie. Będzie to możliwe do osiągnięcia poprzez działania realizowane przez ARiMR (np. premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej) oraz Lokalne Grupy Działania (działania z programu Leader).

 

Podlaska Izba Rolnicza działa statutowo na rzecz rolników i rozwoju obszarów wiejskich. Właściwa promocja PROW 2014-2020 wśród potencjalnych beneficjentów jest kluczowa dla powodzenia realizacji Programu. Idąc naprzeciw oczekiwaniom będziemy obecni w ramach różnych inicjatyw w całym województwie. Nasz punkt informacyjny  dotyczący PROW 2014-20 będzie obecny na spotkaniach Polskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Spotkania PZHBiPM rozpoczynają się o godzinie 9:00.

 

                W listopadzie będziemy uczestniczyć w kilkudziesięciu sesjach Rad Gmin w naszym województwie - harmonogram spotkań będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej. Zorganizujemy także Dni Otwarte PROW 2014-2020 w Podlaskiej Izbie Rolniczej.

 

                Pokierujemy potencjalnych beneficjentów bądź odbiorców programu do odpowiednich instytucji takich jak: ARiMR, odpowiednia Lokalna Grupa Działania czy gospodarz gminy.

 

                Zapraszamy do zadawania pytań, odwiedzajcie naszą stronę internetową www.pirol.pl, szukajcie naszych punktów informacyjnych.

 

Załączniki:
Download this file (wkladka 3.pdf)Ulotka do pobrania[ ]