prosperita-sklep

---Przypominamy że od 15 marca do 31 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.--- 

KOMISJA REWIZYJNA


 

KOMISJA REWIZYJNA

 

Do podstawowych zadań Komisji należy:

  • kontrola wykonania uchwał Walnego Zgromadzenia,
  • kontrola działalności finansowej Izby,
  • przedstawienie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie całego składu Zarządu lub poszczególnych jego członków.

 

 

W skład Komisji Rewizyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej wchodzą:

 

1. Aleksandra Małgorzata Armo

2. Maciej Bobel

3. Bogdan Bujnowski

4. Olgierd Palanis – przewodniczący

5. Marian Kaczmarzyk