prosperita-sklep

---Przypominamy że od 15 marca do 15 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.--- 

Struktura

Kompetencje oraz skład

 
Organów Podlaskiej Izby Rolniczej

 

 

Organami Podlaskiej Izby Rolniczej są:

  1. Walne Zgromadzenie

  2. Komisja Rewizyjna

  3. Zarząd

  4. Rady Powiatowe Izby

  5. Komisje Problemowe

 

Wybierz by dowiedzieć się więcej.