prosperita-sklep

---Przypominamy że od 15 marca do 31 maja można składać do ARiMR wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r.--- 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej grudzień 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu PIR oraz VII posiedzenie Walnego Zgromadzenia. Posiedzenia Zarządu zwołał Prezes- Grzegorz Leszczyński. W posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Piotr Rusiecki i Witold Grunwald oraz Dyrektor Biura- Barbara Laskowska. W kolejnym posiedzeniu uczestniczyli: Prezes- Grzegorz Leszczyński, Członkowie Zarządu: Witold Grunwald i Piotr Rusiecki, Romuald Gosk- Delegat na KRIR oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej listopad 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej, które były zwoływane przez Prezesa- Grzegorza Leszczyńskiego. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 listopada br.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej wrzesień 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się 2 posiedzenia Zarządu. Pierwsze odbyło się 7 września 2016r., zostało zwołane przez Prezesa Zarządu PIR- Grzegorza Leszczyńskiego.

Czytaj więcej...

Sprawozdanie z działalności Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej sierpień 2016

W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia. Pierwsze posiedzenie odbyło się 17 sierpnia 2016r. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes Podlaskiej Izby Rolniczej, Adam Niebrzydowski- wiceprezes PIR, Witold Grunwald, Piotr Rusiecki, Antoni Sowiński, Joanna Raś- Prezes spółki Prosperita oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura PIR. Kolejne posiedzenie Zarządu Podlaskiej Izby Rolniczej odbyło się 26 sierpnia 2016r. W posiedzeniu uczestniczyli: Grzegorz Leszczyński- Prezes PIR, Adam Niebrzydowski- wiceprezes PIR, Członek Zarządu Antoni Sowiński oraz Barbara Laskowska- Dyrektor Biura.

Czytaj więcej...