prosperita-sklep

Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego informuje, że na stronie internetowej ARR w dziale Wsparcie Rynkowe > Nadzwyczajna pomoc dostosowawcza zostały zamieszczone informacje o liczbie:


1) jałówek w poszczególnych przedziałach wiekowych oraz buhajów,
3) loszek hodowlanych w poszczególnych kategoriach oraz knurów hodowlanych,
– do których może zostać wypłacona pomoc producentowi mleka lub producentowi świń po dokonaniu zakupu zwierzęcia i spełnieniu wszystkich niezbędnych warunków do uzyskania pomocy.


Przed dokonaniem zakupu zwierzęcia producent zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotową informacją.

 

Link do informacji

 

Żródło:

www.arr.gov.pl