prosperita-sklep


Od początku istnienia tego projektu, czyli od 2006 roku, możliwe jest skuteczne udzielanie pomocy uczniom, dzieciom oraz osobom dorosłym po to, aby zapewnić im jedzenie i produkty żywnościowe.
- To jest bardzo ważny program, który dostarcza ciepły posiłek najbardziej potrzebującym dzieciom pochodzących z rodzin znajdujących się z w trudnej sytuacji życiowej. Często zdarza się, że są wśród nas osoby wymagające udzielenia pomocy żywnościowej. Dzięki powstaniu tego programu możemy wyrównywać szanse dzieci, dbać o ich prawidłowy rozwój i co najważniejsze docierać do jak największej liczby rodzin, które powinniśmy otoczyć opieką – poinformował wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.
Program finansowany jest nie tylko ze środków budżetu państwa, ale też z budżetów samorządów, które przeznaczyły kwotę w wysokości 225.000 tysięcy zł do wykorzystania w skali roku. O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu możliwy jest także dowóz posiłków, co ułatwia dostęp do żywności na wsi, w małych miastach lub w przypadku dotarcia do osób starszych bądź niepełnosprawnych. W celu prowadzenia skutecznych działań w tym zakresie Rząd przeznaczył 200.000.000 mln zł z rezerwy celowej w ujęciu całego kraju.
- Niedożywienie jest dużym problemem wśród polskich dzieci. Rząd realizując zadania z zakresu pomocy społecznej wspiera gminy chrakteryzujące się z wysokim poziomem bezrobocia i środowiska wiejskie – dodaje wicewojewoda podlaski.
Województwo podlaskie w 2013 roku na dożywianie dzieci wydało kwotę 24 869 508 zł, zaś w 2014 roku planuje się przeznaczyć sumę 16 513 000 zł . Oznacza to, że w 2014 roku 70 027 osób otrzyma pomoc żywnościową, a 495 instytucji oświatowych weźmie udział w programie. Do tej pory w ramach całego programu 579.480 dzieci otrzymało ciepły posiłek i dzięki temu mogą efektywniej podejmować naukę w placówkach oświatowych.
- Jestem dumny, że na terenie województwa podlaskiego skutecznie realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywania". Chcemy nieść pomoc i zmieniać nawyki żywieniowe, aby promować zdrowy styl życia. To ważne aby zapewnić potrzebującym dzieciom to, czego im najbardziej brakuje- zaznaczył wicewojewoda podlaski.


Beata Borowska

Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020