Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020

Wsparcie finansowe dla gmin w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020 zostało ustalone. Rząd 10 grudnia 2013 r. przyjął uchwałę, która przewiduje, że koszt realizacji tego zadania w nowej perspektywie finansowej w ciągu każdego roku wyniesie 550.000 tys. złotych. Państwo więc wyda 5.425.000 mln złotych na realizację programu na najbliższe sześć lat.


Od początku istnienia tego projektu, czyli od 2006 roku, możliwe jest skuteczne udzielanie pomocy uczniom, dzieciom oraz osobom dorosłym po to, aby zapewnić im jedzenie i produkty żywnościowe.
- To jest bardzo ważny program, który dostarcza ciepły posiłek najbardziej potrzebującym dzieciom pochodzących z rodzin znajdujących się z w trudnej sytuacji życiowej. Często zdarza się, że są wśród nas osoby wymagające udzielenia pomocy żywnościowej. Dzięki powstaniu tego programu możemy wyrównywać szanse dzieci, dbać o ich prawidłowy rozwój i co najważniejsze docierać do jak największej liczby rodzin, które powinniśmy otoczyć opieką – poinformował wicewojewoda podlaski Wojciech Dzierzgowski.
Program finansowany jest nie tylko ze środków budżetu państwa, ale też z budżetów samorządów, które przeznaczyły kwotę w wysokości 225.000 tysięcy zł do wykorzystania w skali roku. O przyznaniu pomocy decyduje kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Programu możliwy jest także dowóz posiłków, co ułatwia dostęp do żywności na wsi, w małych miastach lub w przypadku dotarcia do osób starszych bądź niepełnosprawnych. W celu prowadzenia skutecznych działań w tym zakresie Rząd przeznaczył 200.000.000 mln zł z rezerwy celowej w ujęciu całego kraju.
- Niedożywienie jest dużym problemem wśród polskich dzieci. Rząd realizując zadania z zakresu pomocy społecznej wspiera gminy chrakteryzujące się z wysokim poziomem bezrobocia i środowiska wiejskie – dodaje wicewojewoda podlaski.
Województwo podlaskie w 2013 roku na dożywianie dzieci wydało kwotę 24 869 508 zł, zaś w 2014 roku planuje się przeznaczyć sumę 16 513 000 zł . Oznacza to, że w 2014 roku 70 027 osób otrzyma pomoc żywnościową, a 495 instytucji oświatowych weźmie udział w programie. Do tej pory w ramach całego programu 579.480 dzieci otrzymało ciepły posiłek i dzięki temu mogą efektywniej podejmować naukę w placówkach oświatowych.
- Jestem dumny, że na terenie województwa podlaskiego skutecznie realizowany jest program „Pomoc państwa w zakresie dożywania". Chcemy nieść pomoc i zmieniać nawyki żywieniowe, aby promować zdrowy styl życia. To ważne aby zapewnić potrzebującym dzieciom to, czego im najbardziej brakuje- zaznaczył wicewojewoda podlaski.


Beata Borowska

Rząd przyjął program dożywiania na lata 2014-2020