prosperita-sklep

Obrady Walnego Zgromadzenia Podlaskiej Izby Rolniczej

Już po raz piąty obradowali delegaci Walnego Zgromadzenia V kadencji Podlaskiej Izby Rolniczej. Spotkanie odbyło się 30 czerwca br. w siedzibie Podlaskiej Izby Rolniczej.

Czytaj więcej...

Ustalanie wysokości czynszu dzierżawnego

W ministerstwie opracowany został projekt rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Czytaj więcej...

Glifosat najdłużej do końca 2017 r.

29 czerwca 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła, że zdecydowała się na przedłużenie zezwolenia na stosowanie glifosatu w UE na ograniczony czas, tj. najdłużej do końca 2017 r., czyli do momentu, gdy Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) przygotuje swoją opinię ws. glifosatu.

Czytaj więcej...

KRUS informuje…

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że zgodnie z uchwałą nr 7 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 2 czerwca 2016 r. miesięczna składka na ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie na III kwartał 2016 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu – pozostaje bez zmian w porównaniu do II kwartału 2016 r.

Czytaj więcej...

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA AUDYTU

Pełna nazwa Zamawiającego:

PROSPERITA SPÓŁKA Z O.o. Porosły 36 D 16-070 CHOROSZCZ


zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia zewnętrznego audytu działalności spółki .

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyniku Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu PROSPERITA sp. z o.o., Porosły 36D, 16-070 Choroszcz.

Komisja ds. wyboru Prezesa Zarządu PROSPERITA sp. z o.o., składająca się z członków Zgromadzenia Wspólników PROSPERITA sp. z o.o. oraz członków komisji rewizyjnej Podlaskiej Izby Rolniczej w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego wybrała kandydaturę Pani Joanny Raś na stanowisko Prezesa Zarządu PROSPERITA sp. z o.o., Porosły 36D, 16-070 Choroszcz.

 

Upalnie ale jak zwykle smacznie, kolorowo i wesoło

W niedzielę 26 czerwca b.r. podczas XXIII Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych Szepietowie Podlaska Izba Rolnicza zorganizowała PIKNIK WIEPRZOWY w ramach projektu realizowanego ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Czytaj więcej...

Likwidacja ogniska ASF w strefie objętej ograniczeniami

Na polecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela rozpoczął działania Zespół Zarządzania Kryzysowego. Odbyło się posiedzenie Grupy Zadaniowej ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, któremu przewodniczy podsekretarz stanu Ewa Lech. Zadaniem Zespołu jest stałe monitorowanie i koordynowanie działań wszystkich służb i inspekcji zaangażowanych w zwalczanie ASF, na czele z Inspekcją Weterynaryjną.

Czytaj więcej...