prosperita-sklep

Izbowy przegląd prasy 2015-10-30

artykuły m.in podatku od sprzedaży chryzantem, o przegłosowanych limitach emisji gazów cieplarnianych, naborze wniosków dla producentów mleka, skupie zbóż, spekulacjach kto zostanie nowym Ministrem Rolnictwa

Czytaj więcej...

Przegląd prasy z 2015-10-28

artykułu m.in. o restrukturyzacji małych gospodarstw, szacowaniu stratsuszowych, Bożena Jelska-Jaroś o ASF, dopłatach do materiału siewnego,wsparciu dla przetwórców z sektora rolno-spożywczego, zwrotu podatku akcyzowego, Lasów Państwowych

Czytaj więcej...

Uwaga producenci owoców i warzyw!!!

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz.1677) została uruchomiona kolejna transza dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej...

60 tysięcy złotych na restrukturyzację małych gospodarstw

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki podpisał rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw" w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...

Dopłaty do materiału siewnego w 2016 r. - zmiany w realizacji mechanizmu

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r, poz. 1419) od 2016 r. ulega zmianie sposób określania wysokości stawek dopłat.

Czytaj więcej...

Rozmowy w Kancelarii Prezydenta

21 października 2015r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata na temat rolnictwa. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji rolniczych, a także minister Maciej Łopiński i podsekretarz stanu Wojciech Kolarski. Z ramienia Podlaskiej Izby Rolniczej w spotkaniu uwzięli udział Grzegorz Leszczyński - Prezes oraz Piotr Rusiecki- Członek Zarządu.

Czytaj więcej...

Współczesne rozwiązania technologiczne w budynkach inwentarskich

W dniu 19 października PODR w Szepietowie zorganizował konferencję "Współczesne rozwiązania technologiczne w budynkach inwentarskich"

Czytaj więcej...

16.10.2015 r. – debata na temat Nowej perspektywy PROW”

16 października 2015 r. w siedzibie Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzaniaw Białymstoku odbyła się konferencja inauguracyjna Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 pt.: „ Nowa Perspektywa PROW".

Czytaj więcej...