prosperita-sklep

Wnioski o płatności obszarowe przez Internet

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchamia nową aplikację internetową e-wniosek służącą do ubiegania się o płatności obszarowe. Zostanie ona udostępniona 15 marca 2015 r. na portalu Agencji.

Czytaj więcej...

List Prezesa KRUS

Czytaj więcej...

Maksymalne korzyści z gnojowicy – jak to zrobić?

Nie wnikając w przyczyny takiego stanu rzeczy, faktem jest że przybywa na polskiej wsi coraz więcej budynków inwentarskich, w których zwierzęta utrzymywane są na rusztach. Zamiast obornika jako nawóz organiczny pozyskujemy tutaj gnojowicę – płynną mieszaninę odchodów, moczu i wody. Skład i wartość nawozowa zależą od gatunku zwierząt, technologii karmienia i pojenia zwierząt.

Czytaj więcej...

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprezentował efekty prac zespołów roboczych

W dniu 23 lutego 2015 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas konferencji prasowej przedstawił efekty prac powołanych 7 zespołów roboczych. - 1 lutego br. spotkaliśmy się w resorcie rolnictwa z przedstawicielami 19. organizacji i związków rolników – przypomniał minister Sawicki na dzisiejszej konferencji prasowej. - Na rozmowach pozostali przedstawiciele 17 z nich i wspólnie powołaliśmy 7 zespołów roboczych – podkreślił szef resortu rolnictwa.

 

Czytaj więcej...

Komunikat ARiMR - uprawnieni rolnicy, którym dziki zniszczyły pola mogą składać w ARiMR wnioski o pomoc

ARiMR uruchamia kolejną transzę pomocy dla rolników z woj. podlaskiego, którym dziki zniszczyły w 2014 r. uprawy.

Czytaj więcej...

Rolnicy z województwa podlaskiego otrzymają dodatkową pomoc za szkody wyrządzone przez dziki w 2014 roku

Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przedłożone przez ministra rolnictwa.

Czytaj więcej...

Ruszyła XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” kierowanego do osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje, że rozpoczęła się XIII edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne".

Czytaj więcej...

Od 16.02 rusza III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez rosyjskie embargo

Agencja Rynku Rolnego informuje, iż na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 lutego 2015 r. uruchamia kolejną II turę mechanizmu WPR „Dalszego tymczasowego wsparcia producentów owoców i warzyw - (Dow II)".

Jest to III transza wypłat dla producentów owoców i warzyw poszkodowanych przez embargo rosyjskie.

Od dnia 16 lutego 2015 r. producenci zainteresowani wsparciem mogą składać, do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego, powiadomienie – na udostępnionym poniżej formularzu :

Powiadomienie dot. RDK_1031/2014 bezpłatna dystrybucja / inne przeznaczenie, Dow II

Czynności wycofania produktów realizowane w ramach tego mechanizmu muszą zostać zrealizowane do dnia 30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji w WWW  Warunkach uczestnictwa w mechanizmie dalsze tymczasowe wsparcie producentów owoców i warzyw (operacje przeprowadzone w okresie od 16 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r.) oraz na stronach Agencji Rynku Rolnego.

Źródło: ARR