prosperita-sklep

Zmiany w zasiłku macierzyńskim od 1 września 2013 r.

Od 1 września 2013 r. poszerza się krąg osób, którym będzie przysługiwał zasiłek macierzyński z KRUS. Zmiany wprowadzone od tej daty dotyczą tych rolników (domowników), którzy przyjęli dziecko na wychowanie, w tym w ramach rodziny zastępczej, w wieku wyższym niż 1 rok oraz którzy przyjęli dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej.

Czytaj więcej...

Na Wystawie Krów mlecznych w Rudawce Rymanowskiej

W dniach 24-25 sierpnia w Rudawce Rymanowskiej woj. podkarpackie miała miejsce IX Krajowa Wystawa Krów Mlecznych Rasy Simentalskiej organizowana w ramach plenerowej imprezy XII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Marszałka Województwa Podkarpackiego i Wojewody Podkarpackiego

Czytaj więcej...

Uwaga producenci ekologiczni!!!!

Czytaj więcej...

Jesienna ochrona rzepaku ozimego podstawą uzyskania wysokich plonów

Rzepak ozimy jest jedną z najbardziej opłacalnych roślin uprawnych w Polsce, stanowi też bardzo dobry przedplon dla zbóż. Pozostające resztki pożniwne podwyższają znacząco poziom próchnicy w glebie. Rzepak podnosi również zasobność gleby w składniki pokarmowe, poprawia jej fizyczne właściwości dzięki głębokiemu systemowi korzeniowemu, poprawia stan sanitarny gleby oraz chroni glebę przed erozją. Wymaga on jednocześnie od producentów wiedzy i staranności w uprawie.

Czytaj więcej...

Niższe ceny zbóż - urodzaj czy spekulacja?

Ekonomiści winą za niskie notowania płodów rolnych obarczają bardzo optymistyczne prognozy tegorocznych zbiorów na świecie.
Pogoda w bieżącym roku sprzyjała największym producentom zbóż. Zbiory rzepaku na Ukrainie sięgają 2,2 mln ton i są prawie o 1 mln ton większe niż przed rokiem. Zbiory pszenicy w całej Unii Europejskiej będą większe o około 2 mln ton, a światowa produkcja pszenicy będzie większa o 27 mln ton.

Czytaj więcej...

Kilometr Zero – sprzedaż bezpośrednia produktów rolnych

23 sierpnia 2013 na Zamku w Tykocinie odbyła się ponadnarodowa konferencja upowszechniająca nowe metody rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w ramach modelu KmZero adaptowanego z włoskimi partnerami projektu „Zielone Horyzonty – Podlaska Trasa Dziedzictwa Kulturowego kierunkiem reorientacji zawodowej na obszarach wiejskich".

Czytaj więcej...

Zmiana zasad przyznawania płatności w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód (warianty 2 i 3 – międzyplony).

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program Rolnośrodowiskowy" objętego PROW na lata 2007-2013 zmieniły się zasady przyznawania płatności w ramach pakietu 8 Ochrona gleb i wód, warianty 2 i 3 – międzyplony. Ze względu na dość istotną zmianę, która może skutkować nie otrzymaniem płatności za 2013 rok, a nawet zwrotem płatności za lata poprzednie apelujemy o to aby rolnicy, którzy podjęli się zobowiązania w ramach pakietu 8 wariant 2 lub 3 skontaktowali się z doradcą rolnośrodowiskowym celem ustalenia, czy potrzebne jest wykonanie zmiany w ich programie rolnośrodowiskowym. Informacji w tej sprawie mogą również zasięgnąć w Biurach Terenowych ARiMR na terenie województwa podlaskiego. Działanie takie może zapobiec nałożeniu na nich sankcji. Ze względu na przyspieszone żniwa i tym samym zbliżające się siewy roślin poplonowych, a także możliwości wprowadzenia zmian jedynie do 30 września br. prosimy o potraktowanie sprawy jako bardzo pilnej!

Dożynki Gminne w Suchowoli

W dniu 25.08.2013 odbyły się Dożynki Gminne w Suchowoli. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 9:30 Wystawą Koni Ras Zimnokrwistych na Targowicy Miejskiej. O godzinie 12:00 odbyła się Msza Św. w kościele parafialnym pw. Św. App. Piotra i Pawła, podczas której rolnicy z gminy dziękując Bogu za udane plony złożyli dary ołtarza. Dalsza część przeprowadzona została w Parku Miejskim w Suchowoli. O godzinie 13.10 odbyło się uroczyste otwarcie dożynek, powitanie Burmistrza, wręczenie dyplomów wyróżniającym się rolnikom, święcenie chleba, i dzielenie się chlebem.

Czytaj więcej...

Nie będzie zwiększenia limitu zwrotu podatku akcyzowego

Jeszcze do końca sierpnia można złożyć wniosek wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r. Czy może się on powiększyć w najbliższym czasie? Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do resortu rolnictwa o zwiększenie rocznego limitu zużycia paliwa na 1 ha użytków rolnych. Domagają się podwyższenie kwoty rocznego limitu zwrotu podatku z 86 do 126, szczególnie dla gospodarstw, które prowadzą produkcję zwierzęcą, gdzie jest większe zużycie paliwa.

Czytaj więcej...