prosperita-sklep

Rzepak ozimy – przebieg wegetacji w sezonie 2012/13, ze szczególnym uwzględnieniem występowania i zwalczania szkodników

Powierzchnia zasiewów rzepaku ozimego w sierpniu i na początku września 2012 roku wyniosła 775 tys. ha i była mniejsza o około 10-12% w porównaniu do zasiewów w poprzednim sezonie.

Czytaj więcej...

Odnawialne źródła energii naszą przyszłością

Odnawialne źródła energii są ważnym zagadnieniem z punktu widzenia Unii Europejskiej, która zabiega o niezawodny i wystarczający dopływ energii elektrycznej, dbając jednocześnie o jak najmniejszą ingerencję w środowisko naturalne. Kraje członkowskie Wspólnoty mają za zadanie ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%.

Czytaj więcej...

XII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej 16.12.2013r.

16 grudnia br. odbyło się XII Walne Zgromadzenie Podlaskiej Izby Rolniczej w Porosłach.

Czytaj więcej...

Składka zdrowotna rolników prowadzących działy specjalne zmienia się od 01.01.2014 r.

1680 zł wynosi od 1 stycznia 2014 r. kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ogłoszonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1074). Kwota minimalnego wynagrodzenia jest podstawą wymiaru miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących działy specjalne.

Czytaj więcej...

ANR wykonała plan finansowy 2013

We wtorek 10 grudnia br. Agencja Nieruchomości Rolnych przekazała ponad 900 mln zł do budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników w I kwartale 2014 roku

 

Uchwałą nr 9 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z 7 listopada 2013 r., miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w I kwartale 2014 r. została ustalona w wysokości 42,00 zł za każdą osobę podlegająca temu ubezpieczeniu.

Czytaj więcej...