Gmina Imię i Nazwisko
Gmina Białowieża 1.     Szlachciuk Mirosław
Gmina Czeremcha 1.    Kaczmarzyk Marian – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Waszczuk Mikołaj

Gmina Czyże 1.     Filimoniuk Piotr

2.     Topolewski Leon

Gmina Dubicze Cerkiewne 1.     Oksentiuk Maryla

2.     Skiepko Jan

Gmina Hajnówka 1.     Kojło Jan

2.     Oksentowicz Katarzyna

Miasto i Gmina Kleszczele 1.     Piórkowski Krzysztof
Gmina Narew 1.     Lewczuk Piotr Paweł

2.     Wszeborowski Andrzej

Gmina Narewka 1.     Kajdewicz Krzysztof

2.     Stocki Piotr – PRZEWODNICZĄCY

Siedziba biura:
ul. Piłsudskiego 10, pokój 12 (II piętro)
tel. 885-272-730
e-mail:    hajnowka@pirol.pl
Pracownik: Magdalena Kowalska