Gmina Imię i Nazwisko
Gmina Grajewo 1.     Demby Leszek

2.     Szumska Elżbieta

Gmina Radziłów 1.     Gwiazdowska Maria

2.     Gwiazdowski Krzysztof Kazimierz

Miasto i Gmina Rajgród 1.     Bujnowski Bogdan – DELEGAT DO WALNEGO ZGROMADZENIA

2.     Koniecko Zbigniew

Miasto i Gmina Szczuczyn 1.     Grunwald Witold – PRZEWODNICZĄCY

2.     Wołkowski Zdzisław

Gmina Wąsosz 1.     Godlewski  Adam

2.     Kozłowski Stanisław

Siedziba biura: ARiMR
19-203 Grajewo
ul. Fabryczna 4 (parter)
tel. 86-261-10-86
e-mail:  grajewo@pirol.pl
Pracownik: Elżbieta Makowska