Konsultacje społeczne Planu Strategicznego dla WPR

Poniżej znajdują się skierowane do konsultacji dokumenty, tj. projekt Planu Strategicznego dla WPR wraz z załącznikami. Pod dokumentami znajdą Państwo Formularz do zgłaszania propozycji zmian, który pozwoli na niezwłoczne przekazanie Państwa propozycji do Ministerstwa Rolnictwa i Rozowju Wsi.  I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego … Continued