Projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie

wpis w: Szkody łowieckie | 0

21 października, grupa posłów Kukiz15 złożyła do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy prawo łowieckie, w którym to proponuje się, aby dzierżawić obwody łowieckie mogły oprócz kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego równieżstowarzyszenia myśliwych niezrzeszonych w Polskim Związku Łowieckim. Stowarzyszenie będzie … Czytaj dalej

Zmiany w prawie łowieckim

wpis w: Szkody łowieckie | 0

22 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 1082) opublikowano podpisaną przez prezydenta RP Andrzeja Dudę 11 lipca br. Ustawę z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie, która wprowadza zmiany w zakresie odpowiedzialności za szkody … Czytaj dalej

Szkody łowieckie a utracone korzyści

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Koła łowieckie stoją na stanowisku, iż za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne nie należy się odszkodowanie za utracone korzyści – z przekonaniem tym nie zgadzają się rolnicy. Co więcej, w ramach obowiązujących przepisów wykształciła się linia orzecznicza, zgodnie z którą … Czytaj dalej

Szkody w prawie łowieckim

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Z punktu widzenia rolnika mającego nieruchomości gruntowe położone w pobliżu terenów leśnych istotnym jest zagadnienie szkód spowodowanych działaniem zwierzyny leśnej oraz szkód powstałych w wyniku polowania. Głównym problemem jest zwiększona populacja zwierzyny, która w poszukiwaniu żywności i przestrzeni życiowej często … Czytaj dalej

Rolniku pamiętaj !

wpis w: Szkody łowieckie | 0

  1 Masz prawo do odszkodowania – korzystaj świadomie z dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich. 2 Przestrzegaj ściśle procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 3 Zgłaszaj szkody do właściwej osoby, … Czytaj dalej

Facebook
Facebook