Szkody łowieckie a utracone korzyści

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Koła łowieckie stoją na stanowisku, iż za szkody spowodowane przez zwierzęta łowne nie należy się odszkodowanie za utracone korzyści – z przekonaniem tym nie zgadzają się rolnicy. Co więcej, w ramach obowiązujących przepisów wykształciła się linia orzecznicza, zgodnie z którą … Continued

Szacowanie szkód łowieckich

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Sprawy dotyczące szkód łowieckich regulują przepisy rozdziału 9 ustawy z dnia 13 października 1995 roku Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz. U. Nr 127, poz. 1066 z 2005 roku z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 8 marca … Continued

Szkody w prawie łowieckim

wpis w: Szkody łowieckie | 0

Z punktu widzenia rolnika mającego nieruchomości gruntowe położone w pobliżu terenów leśnych istotnym jest zagadnienie szkód spowodowanych działaniem zwierzyny leśnej oraz szkód powstałych w wyniku polowania. Głównym problemem jest zwiększona populacja zwierzyny, która w poszukiwaniu żywności i przestrzeni życiowej często … Continued

Rolniku pamiętaj !

wpis w: Szkody łowieckie | 0

  1 Masz prawo do odszkodowania – korzystaj świadomie z dostępnych środków prawnych w czasie procedury szacowania szkód łowieckich. 2 Przestrzegaj ściśle procedur zgłaszania szkód i zgłaszania terminu zbioru na piśmie za potwierdzeniem odbioru. 3 Zgłaszaj szkody do właściwej osoby, … Continued

Facebook
Facebook