Zasady dotyczących kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wypracowane i uzgodnione na spotkaniach które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

wpis w: Obrót ziemią | 0

Zasady dotyczących kryteriów oceny ofert składanych przez rolników indywidualnych w przetargach ograniczonych ofert pisemnych na dzierżawę gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wypracowane i uzgodnione na spotkaniach które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Spotkanie z ANR

wpis w: Obrót ziemią | 0

W dniu 12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie Prezesów Wojewódzkich Izb Rolniczych z Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych Waldemarem Humięckim i Dyrektorami OT ANR w Piotrkowie Trybunalskim. Podczas spotkania poruszone zostały tematy dotyczące gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, w szczególności … Czytaj dalej

Zasady działania przedstawicieli Podlaskiej Izby Rolniczej w procedurach prowadzonych przez Agencję Nieruchomości Rolnych na sprzedaż i dzierżawę gruntów rolnych pochodzących z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa

W dniu 11 stycznia 2013 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Prezesem Agencji Nieruchomości Rolnych a Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjnym Rolników Województwa Zachodniopomorskiego a dotyczące zasad postępowania Agencji Nieruchomości Rolnych przy dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości pochodzących z … Czytaj dalej

Facebook
Facebook