kalkulacje opracowane przez Tadeusza Szymańczaka – PIROL – PODLASKA IZBA ROLNICZA