Działalność w Mońkach – PIROL – PODLASKA IZBA ROLNICZA