Działalność Łomży – PIROL – PODLASKA IZBA ROLNICZA